Pracownia Myśli i Słowa

Usługi logopedyczne, edukacyjne i edytorskie

Logopedia

Zakres pomocy logopedycznej

 • diagnozowanie i usuwanie wad wymowy (praca z dzieckiem od 2 r.ż.)
 • masaż logopedyczny
 • nauka poprawnej techniki oddychania
 • zajęcia relaksacyjne
 • badanie ryzyka zagrożenia dysleksją
 • terapia dysleksji, dysortografii i dysgrafii (w oparciu o rekomendowane materiały)
 • terapia niepłynności mowy
 • ćwiczenia dykcji, wyrazistości i tempa wymowy
 • elementy terapii tańcem

Logopedia dla osób dorosłych:

 • diagnozowanie i usuwanie wad wymowy (ORM, seplenienie, brak głoski [r], niepłynność mowy)
 • terapia logopedyczna osób z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz uszkodzeniami układu nerwowego (afazją, dyzartrią)
 • masaż logopedyczny
 • nauka poprawnej techniki oddychania
 • ćwiczenia dykcji, wyrazistości i tempa wymowy.
Terapia logopedyczna prowadzona jest w oparciu o indywidualne programy  przygotowywane dla każdego pacjenta.

Diagnoza logopedyczna obejmuje:

 • wywiad z rodzicem lub dorosłym pacjentem i jego rodziną,
 • badanie mowy, w tym: rozumienie mowy, nadawanie mowy, artykulacje poszczególnych głosek,
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych,
 • badanie słuchu fonemowego i pamięci słuchowej.

Zajęcia mogą odbywać się u Państwa w domu. Dojazd na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i w jego bliskie okolice jest bezpłatny.Zapraszam do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.Ekosłówko Maryla Błońska, NIP: 7712699394, REGON: 365644660