Pracownia Myśli i Słowa

Usługi logopedyczne, edukacyjne i edytorskie

Edukacja

Zakres usług edukacyjnych

  • badanie ryzyka zagrożenia dysleksją
  • terapia dysleksji, dysortografii i dysgrafii (w oparciu o rekomendowane materiały): grupowa, indywidualna
  • trening ortograficzny
  • trening czytania ze zrozumieniem 
  • trening płynnego czytania
  • przygotowanie do nauki czytania (metoda globalna, odimienna, sylabowa bądź tradycyjna)​
  • nauka redagowania tekstów użytkowych
  • korepetycje (j. polski, j. niemiecki)​


Zapraszam do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.Ekosłówko Maryla Błońska, NIP: 7712699394, REGON: 365644660