Pracownia Myśli i Słowa

Usługi logopedyczne, edukacyjne i edytorskie

Edytorstwo

Skład, łamanie i przygotowanie publikacji do druku

 • przygotowywanie wnętrza publikacji
 • składanie i łamanie pod szablon
 • praca z InDesignem
 • opracowywanie indeksów
 • opracowywanie spisów ilustracji
 • opracowywanie aneksów
 • ujednolicanie podziału treści i wyróżnień w tekście.

Podczas łamania mogę zwrócić uwagę wyłącznie na miejscowe błędy, które znajdują się w opracowywanym z jakiś względów dokładniej fragmencie. Szczegółowa korekta lub redakcja są dodatkowo płatne.

Korekta tekstów

 • usuwanie błędów i nieprawidłowości 
 • wyeliminowanie literówek​ 
 • poprawianie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych
 • ​poprawianie​ oczywistych błędów gramatycznych
 • usuwanie zbędnych spacji​
 • ewentualnie przenoszenie wiszących spójników (w ostatecznej wersji tekstu przed drukiem).

Korekta tekstu po składzie obejmuje dodatkowo:

 • poprawienie niewłaściwych przeniesień wyrazów;
 • zaznaczenie błędów technicznych: tzw. wdowy i sieroty, brak świateł, brak wcięć akapitowych, brak konsekwencji w doborze rozwiązań graficznych itp.;
 • sprawdzenie kompletności tekstu / zgodności z tzw. podstawą.

Redakcja językowa i merytoryczna artykułów ​(korekta stylistyczna)

 • opracowanie tekstu pod względem stylistycznym i merytorycznym

 • uporządkowanie składni​
 • ​poprawienie błędów stylistycznych, frazeologicznych, fleksyjnych itp.​
 • dostosowanie stylu do sytuacji komunikacyjnej i formy wypowiedzi
 • zapewnienie tekstowi spójności i właściwej kompozycji
 • weryfikację poprawności logicznej
 • sprawdzenie pojęć, nazwisk, dat itp.
 • ujednolicenie przyjętych rozwiązań edytorskich (np. sposobu zapisu liczebników, dat, konstruowania opisów bibliograficznych itp.)
 • zapewnienie zgodności przyjętych rozwiązań z normami wydawniczymi (m.in. PN-78/N-01222/03, PN-78/N-01222/04, PN-ISO 690:2002 i PN-ISO 690-2:1999)
 • sprawdzanie krzyżowe (sprawdzanie zgodności informacji dotyczących danego zagadnienia pojawiających się w różnych częściach publikacji)
 • w przypadku artykułu: wstawienie leadu i śródtytułów.


Tradycyjnie korekta wykonywana jest po uprzedniej redakcji językowej (także przez inną osobę), ma bowiem za zadanie wyłapać dotychczas niedostrzeżone błędy lub powstałe w skutek rozbudowanej redakcji. Jeśli jednak uważasz, że tekst wymaga jedynie drobnych zmian i niepotrzebne są poprawki stylistyczne, to ograniczona redakcja, zwana tu korektą, może okazać się wystarczająca.

Zapraszam do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.Ekosłówko Maryla Błońska, NIP: 7712699394, REGON: 365644660