Pracownia Myśli i Słowa

Usługi logopedyczne, edukacyjne i edytorskie

O mnie

Jestem absolwentką studiów magisterskich z filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacjami edytorstwo i kody komunikacji społecznej (2009 r.) oraz studiów podyplomowych z logopedii medialnej z ogólną również na Uniwersytecie Łódzkim (2016 r.). W 2012 r. ukończyłam specjalizację nauczycielską, jako fakultatywny blok zajęć na wydziale filologicznym w trakcie studiów doktoranckich​.

Doświadczenie pedagogiczne, dotychczasowa współpraca:

 • EkoSłówko Maryla Błońska — rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej z zakresu usług edytorskich i logopedycznych

 • Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek —​ nauczyciel języka polskiego i wychowawca​
 • Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek i Katolickie Niepubliczne Przedszkole Sióstr Dominikanekprowadzenie zajęć indywidualnej terapii logopedycznej​
 • ​Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek — prowadzenie zajęć logorytmicznych oraz indywidualnej terapii logopedycznej dzieciom przedszkolnym​

 • Kolonie logopedyczno-terapeutyczne Alan – prowadzenie zajęć logopedycznych i reedukacyjnych dla dzieci z dysleksją i wadami wymowy

 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Piotrkowie Tryb. — umowa na zastępstwo na stanowisku nauczyciel języka polskiegow Szkole Podstawowej nr 3 (w trakcie awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego – 21.06.2016 r.; prowadzenie zajęć teatralny i wyrównawczych; przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych – z sukcesami)​

 • Pracownia Logopedyczna Małgorzaty Płonki w Łodzi — prowadzenia zajęć, opieka nad dziećmi, ćwiczenia językowe z mikrofonem i obsługa sprzętu podczas terapii metodą Tomatisa​

 • tworzenie kursów e-learningowych z podstaw typografii, zasad edytorstwa DTP oraz pisania tekstów użytkowych na zlecenie AP Edukacja Sp. z o.o. w Łodzi​

 • współpraca z portalem www.swiatmojegodziecka.plDoświadczenie edytorskie:

 • korekta i redakcja językowa publikacji „​Otwarte serca”​ – na zlecenie autorów
 • LennyLamb — współpraca w zakresie wykonywania korekt oraz redakcji językowych tekstów​​
 • Łódzkie Towarzystwo Nauk — skład i przygotowania do druku półrocznika (obecnie kwartalnika) Zagadnień Rodzajów Literackich (współpraca od 2014 roku)

 • ​skład i korekta publikacji „Powieść graficzna (dostosowanie składu do serii Kognitywistyka) z uporządkowaniem bibliografii i stworzeniem indeksów – na zlecenie autora​

 • skład i łamanie ​publikacji ​"Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy"​ dla Instytutu Kultury Współczesnej​​​ na Uniwersytecie Łódzkim, z dostosowaniem do wymagań Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
 • ​​​​​​Instytut Studiów Franciszkańskich – korekta materiałów do publikacji „Terytoria” – monografii ukazującej spotkania franciszkanów z kulturami różnych rejonów świata​

 • wydawnictwo Serafin — skład i korekta publikacji „Jagoda sierpniowa, Jagoda grudniowa” oraz „Dar języków. Biblia, historia, najpiękniejsze świadectwa​”

 • K-FLEX Polska​ —​ korekta językowa i techniczna katalogów reklamowych, próbników i gazetek promocyjnych (zlecenia cykliczne)
 • Acutext sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie — współpraca w zakresie wykonywania korekt oraz redakcji językowych tekstów​ (współpraca stała od 2014 roku)

 • Nuntius Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie — współpraca w zakresie wykonywania korekt, redakcji językowej oraz technicznej nadsyłanych tekstów (teksty Content Marketingu dla klientów różnych branż, o różnej tematyce); również tworzenie artykułów​ (współpraca stała od 2014 roku)

 • www.kapucyni.pl — współpraca w zakresie korekty językowej nadsyłanych informacji i treści (współpraca stała)

 • Koło Naukowe Glottodydaktyków Uniwersytetu Łódzkiego —​ skład i korekta tomu pokonferencyjnego pt.: „Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 2”

 • AP Edukacja Sp. z o.o. w Łodzi — korekta redakcyjna i językowa materiałów szkoleniowych

 • Koło Naukowe Glottodydaktyków Uniwersytetu Łódzkiego​ —​ skład i korekta tomu pokonferencyjnego pt.: „Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców”​


Dodatkowe kursy, szkolenia, seminaria, konferencje:
2017 r.:

 • VII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Problemy logopedii XXI wieku – wczesna interwencja logopedyczna, wpływ wysokich technologii na rozwój mowy, zaburzenia artykulacji”​
 • warsztaty Centrum Metody Krakowskiej „Terapia neurobiologiczna dla początkujących” – prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska​
 • szkolenie Fundacji 21 w Krośnie​ „​Diagnoza i terapia afazji” ​​–​ prowadzący:​ J. Panasiuk 
 • szkolenie „Techniki terapii tańcem i ruchem w pracy z dziećmi”​
 • konferencja „Dziecięca matematyka. O tym jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne”​
 • kurs Operon „Wiem, umiem, działam. Jak tego nauczyć?”​
 • kurs Operon „Uczyć uczenia się – narzędzia i metody pracy dobrego nauczyciela”​
 • 10.2016 r. – 02.2017 r. –​ kurs Operon „Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej”
 • 03.2016 r. – 01.2017 r. — kurs w ramach Akademii Polonisty (Forum Media Polska) — „Język polski z klasą – metody aktywizujące pracę z uczniem i podnoszące wyniki nauczania na każdym etapie edukacji”

​2016 r.:

 • szkolenie „Odimienna Metoda Nauki Czytania”​
 • kurs Operon​ „Jak uczyć czytania ze zrozumieniem – sprawdzona metoda uzupełniona kartami pracy”
 • kurs Operon​ „Uczyć czytania przez zabawę”
 • kurs Operon​ „Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią”
 • II Łódzkie Seminarium Logopedyczne na Uniwersytecie Łódzkim „Mutyzm w teorii i praktyce logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej i medycznej”
 • szkolenie Fundacji 21 w Krośnie „Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym” – prowadzący: prof. J. Panasiuk

2015 r.:

 • kurs doskonalący „Przygotowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej”
 • e-kurs Forum Media Polska „Diagnoza i terapia afazji dziecięcej”

2010 r.:

 • ogólnopolska konferencja „Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji”

marzec 2009 r., listopad 2008 r. — udział w konferencjach naukowych w Łodzi oraz Warszawie – publikacje w tomach pokonferencyjnych z zakresu językoznawstwa (dialektologia)​


Zapraszam do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.Ekosłówko Maryla Błońska, NIP: 7712699394, REGON: 365644660